Target   IDP00812

Stage
in_pdb   (Predicted Ligands) PDB: 3ROH
Locus Tag
SACOL1881  
NCBI Protein Lookup
gi: 57284801   accession: YP_186708  
PATRIC Lookup
19529969  
Organism
Staphylococcus aureus subsp. aureus COL  
Common Name
leukotoxin LukE [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL]  
Gene Name
lukE  
NCBI Annotation
identified by similarity to EGAD:22934; match to protein family HMM PF01117; match to protein family HMM PF07968; match to protein family HMM TIGR01002  
TIGR Main Role/Annotations
Cellular processes  
Selection Phase
Community Requests  
Date Approved
Apr 15, 2008  
Justification for Selection
Virulence Associated Factor  
Priority
4  
Sequence Length
311  
(Subtargets)
 
pI
9.99  
Molecular Weight
34.8 kDa  
Signaling peptides
yes  
Sequence
MFKKKMLAAT LSVGLIAPLA SPIQESRANT NIENIGDGAE VIKRTEDVSS KKWGVTQNVQ FDFVKDKKYN KDALIVKMQG FINSRTSFSD VKGSGYELTK RMIWPFQYNI GLTTKDPNVS LINYLPKNKI ETTDVGQTLG YNIGGNFQSA PSIGGNGSFN YSKTISYTQK SYVSEVDKQN SKSVKWGVKA NEFVTPDGKK SAHDRYLFVQ SPNGPTGSAR EYFAPDNQLP PLVQSGFNPS FITTLSHEKG SSDTSEFEIS YGRNLDITYA TLFPRTGIYA ERKHNAFVNR NFVVRYEVNW KTHEIKVKGH N  
DNA Sequence
ATGTTT AAGAAA AAAATG TTAGCT GCAACT TTGTCA GTAGGA CTGATT GCACCT TTAGCA TCTCCG ATTCAA GAATCT AGAGCA AATACT AATATT GAAAAT ATTGGT GATGGT GCTGAA GTAATC AAACGT ACGGAG GATGTA AGTAGT AAGAAA TGGGGC GTTACT CAAAAT GTCCAA TTCGAC TTTGTA AAAGAT AAAAAA TATAAC AAAGAC GCTTTA ATTGTT AAAATG CAAGGT TTTATT AATTCC AGAACT TCATTT TCAGAT GTGAAG GGTAGT GGATAT GAATTA ACTAAA CGAATG ATTTGG CCATTC CAATAT AATATA GGACTG ACGACT AAAGAT CCAAAT GTTAGC TTAATC AATTAC CTTCCT AAAAAC AAAATA GAAACT ACTGAT GTTGGT CAAACA TTAGGA TATAAC ATTGGA GGTAAT TTCCAG TCAGCA CCATCT ATAGGT GGCAAT GGCTCA TTTAAT TATTCT AAAACA ATTAGT TATACC CAAAAG AGTTAT GTCAGT GAAGTA GACAAG CAAAAC TCAAAA TCTGTT AAATGG GGTGTT AAAGCA AACGAA TTTGTT ACGCCT GATGGA AAAAAA TCTGCG CATGAT AGATAT TTATTC GTACAA AGTCCA AATGGT CCAACA GGTTCA GCAAGA GAATAT TTTGCT CCTGAT AATCAA TTGCCA CCTTTA GTTCAA AGTGGC TTTAAT CCATCG TTTATC ACTACA CTATCA CATGAA AAAGGT TCAAGT GATACG AGTGAA TTTGAA ATTTCA TATGGT AGAAAC TTAGAT ATTACA TATGCG ACTTTA TTCCCT AGAACT GGTATT TACGCA GAAAGA AAGCAT AATGCA TTTGTA AATAGA AACTTT GTAGTT AGATAT GAAGTT AATTGG AAAACA CACGAA ATTAAA GTGAAA GGACAT AATTAA  
Inserted
Apr 23, 2008