Target   IDP90293

Stage
in_pdb   (Predicted Ligands) PDB: 3OTR
Locus Tag
TGME49_068860  
NCBI Protein Lookup
gi: 211963243   accession: EEA98438  
Organism
Toxoplasma gondii ME49  
Common Name
enolase 1 [Toxoplasma gondii ME49]  
NCBI Annotation
encoded by transcript TGME49_068860A; identical to SP|Q9UAE6|ENO1_TOXGO Enolase 1 (2-phosphoglycerate dehydratase 1) (2-phospho-D-glycerate hydro-lyase 1). taxon:5811 (Toxoplasma gondii); GO_component: GO:0000015 - phosphopyruvate hydratase complex; GO_function: GO:0004634 - phosphopyruvate hydratase activity; GO_process: GO:0006096 - glycolysis  
Selection Phase
Community Requests  
Date Approved
Apr 21, 2009  
Justification for Selection
Complimentarily to TgENO1, enolase 2 (TgENO2) is expressed specifically in tachyzoites and is involved in glycolysis during the acute infection. TgENO2 expression is regulated by promoter sequences distinct from TgENO1. Hence TgENO2 is candidate specifically for tachyzoite drug target. The dual strategy of hitting enolases in both developmental stages can be explored [PMID: 12350375, 15784612, 11399076]  
Priority
4  
Sequence Length
444  
(Subtargets)
 
pI
6.28  
Molecular Weight
48.3 kDa  
Sequence
MVVIKDIVAR EILDSRGNPT IEVDVSTEGG VFRAAVPSGA STGIYEALEL RDKDPKRYLG KGVLNAVEIV RQEIKPALLG KDPCDQKGID MLMVEQLDGT KNEWGYSKSK LGANAILGVS IACCRAGAAS KGLPLYKYIA TLAGKTIDKM VMPVPFFNVI NGGEHAGNGL ALQEFLIAPV GAPNIREAIR YGSETYHHLK NVIKNKYGLD ATNVGDEGGF APNVATAEEA LNLLVEAIKA AGYEGKIKIA FDAAASEFYK QDEKKYDLDY KCKTKNASKH LTGEKLKEVY EGWLKKYPII SVEDPFDQDD FASFSAFTKD VGEKTQVIGD DILVTNILRI EKALKDKACN CLLLKVNQIG SVTEAIEACL LAQKSGWGVQ VSHRSGETED SFIADLVVGL RCGQIKSGSP CRSERLCKYN QLMRIEESLG ADCVYAGESF RHPK  
DNA Sequence
ATGGTG GTTATC AAGGAC ATCGTT GCACGC GAGATT TTGGAT TCTCGC GGCAAT CCCACA ATTGAA GTTGAT GTATCA ACTGAA GGAGGT GTCTTC CGAGCT GCGGTT CCTAGT GGAGCG TCTACG GGTATT TATGAG GCTCTG GAGTTG CGCGAT AAAGAT CCGAAA CGGTAC TTGGGG AAAGGC GTGCTG AACGCT GTAGAG ATTGTC CGACAG GAAATC AAGCCA GCATTG CTGGGC AAAGAT CCGTGT GATCAG AAAGGT ATTGAT ATGCTT ATGGTG GAGCAG CTGGAC GGAACA AAAAAC GAGTGG GGCTAT TCCAAG TCAAAG CTAGGT GCAAAT GCCATT TTGGGC GTGTCG ATAGCT TGCTGC CGAGCA GGAGCA GCATCA AAAGGC CTACCA CTATAC AAATAC ATCGCT ACACTT GCAGGG AAAACG ATCGAT AAGATG GTTATG CCTGTA CCGTTT TTCAAT GTTATC AATGGA GGCGAA CATGCA GGCAAT GGCTTG GCTCTT CAAGAA TTCCTG ATCGCT CCCGTT GGTGCT CCGAAC ATCCGA GAGGCA ATTCGT TATGGA TCAGAA ACGTAC CACCAC CTGAAA AATGTT ATAAAG AACAAG TATGGC TTGGAC GCGACG AATGTT GGCGAT GAGGGC GGCTTT GCACCG AACGTA GCCACT GCTGAA GAGGCT CTGAAT CTCCTT GTTGAA GCCATC AAAGCT GCGGGG TACGAG GGTAAG ATCAAG ATCGCA TTTGAC GCAGCT GCTTCA GAGTTC TACAAA CAAGAT GAAAAA AAGTAT GACCTG GATTAC AAATGT AAGACC AAGAAT GCATCC AAACAC CTGACT GGTGAG AAGCTG AAGGAG GTTTAC GAGGGG TGGCTG AAAAAG TATCCC ATCATA TCGGTT GAAGAC CCTTTC GACCAA GATGAC TTCGCA AGTTTC TCAGCT TTTACT AAGGAT GTGGGT GAGAAA ACACAG GTTATA GGGGAC GATATT CTGGTA ACTAAC ATTCTT CGAATT GAGAAG GCACTC AAAGAC AAAGCG TGCAAT TGCCTG TTACTG AAGGTA AACCAG ATCGGC TCTGTA ACAGAG GCAATC GAAGCG TGCCTC CTTGCT CAAAAA AGTGGC TGGGGG GTTCAG GTTTCC CATAGA TCCGGT GAAACA GAGGAT TCATTT ATTGCC GATCTT GTCGTG GGCCTT CGCTGT GGCCAG ATCAAG AGTGGG TCTCCT TGCAGG TCCGAG CGACTA TGTAAA TACAAC CAGCTT ATGCGG ATTGAG GAGTCC CTAGGA GCGGAC TGCGTA TACGCG GGAGAG AGCTTT CGACAC CCAAAA TGA  
Inserted
Jun 03, 2009