Target   IDP02500

Stage
in_pdb   (Predicted Ligands) PDB: 3SY3, 3TJ7
Locus Tag
GBAA1210  
NCBI Protein Lookup
gi: 47526472   accession: YP_017821  
PATRIC Lookup
18780020  
Organism
Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'  
Common Name
hypothetical protein GBAA1210 [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor']  
NCBI Annotation
similar to SP:P09163, GB:X02800, PID:396347, PID:42884, GB:U00096, PID:1790442, SP:P09163, GB:X02800, PID:396347, PID:42884, GB:U00096, and PID:1790442; identified by sequence similarity; putative  
TIGR Main Role/Annotations
Hypothetical proteins  
TIGR Sub Role
Conserved  
Selection Phase
Phase 3: June 2008  
Date Approved
Jul 18, 2008  
Justification for Selection
Drug target motif;  
Priority
7  
Sequence Length
192  
(Subtargets)
 
pI
6.03  
Molecular Weight
22.2 kDa  
Sequence
MTQEIEIEFK NIVTEEEFHA LCKSFSIEVF TKQVNHYFET PNFSLKEAGS ALRIRHKGET YTLTLKQPAE VGLLETHQVV TENEAKMMME TNVIISGAVM NQLCKLQIPV SALTYMGSLT TERAETLFEG GTLVFDHSFY YNHDDYEIEF EVQDEETGKA AFIHLLKQHN IPIRHTNNKV KRFFLAKQNK AR  
DNA Sequence
ATGACA CAAGAA ATTGAA ATTGAA TTTAAA AATATT GTTACA GAAGAA GAATTC CATGCA TTATGT AAATCA TTTTCT ATTGAG GTATTT ACGAAA CAAGTG AATCAC TATTTT GAAACA CCGAAC TTCTCA TTAAAG GAAGCT GGCTCT GCACTT CGTATT CGTCAT AAAGGA GAAACT TATACA TTAACA TTGAAA CAACCT GCAGAA GTCGGC TTGTTG GAAACA CATCAA GTTGTA ACAGAA AACGAA GCAAAA ATGATG ATGGAG ACAAAC GTAATT ATTTCA GGGGCT GTAATG AATCAA CTATGC AAACTA CAAATT CCTGTT TCTGCT CTAACT TATATG GGTAGT TTAACA ACTGAA AGAGCT GAAACG TTATTT GAAGGC GGAACG CTTGTC TTTGAT CATAGT TTCTAT TACAAT CACGAT GATTAT GAAATT GAATTT GAAGTG CAAGAT GAAGAA ACAGGA AAAGCT GCCTTT ATTCAT TTATTA AAGCAG CATAAC ATACCT ATCCGT CATACA AATAAC AAAGTA AAACGC TTTTTC CTTGCC AAACAA AACAAA GCACGC TAA  
Inserted
Sep 09, 2008